INFORMACJE O OBIEKCIE

Godziny otwarcia i bilety wstępu.

.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie ewentualnych zmian w stałym planie pracy w zakładce  Zmiany w godzinowym planie pracy lodowiska
 

Załącznik do Regulaminu Lodowiska „Torbyd”


prowadzonego przez Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka”
W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 będzie udostępniony szkołom w następujących sesjach:
8:00 – 9:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
Natomiast w godzinach 14:00 – 22:00 będzie odbywać się ślizgawka w następujących sesjach:
14:00– 15:30
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
20:00 – 22:00 - Uwaga.W poniedziałki,  wtorki i czwartki ślizgawka trwa do godz. 19:30.
W weekendy oraz święta w godzinach 9:00 – 22:30 odbywać się będzie ślizgawka w następujących sesjach:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
13:00 – 14:30
15:00 – 16:30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
21:00 – 22:00

Ceny biletów: - obowiązuje od 5 lutego 2018 r.

Bilet normalny – do 30 minut opłata stała w wysokości 5 zł + 0,2 zł za każdą następnąrozpoczętą minutę.
Bilet ulgowy – do 30 minut opłata stała w wysokości 3 zł + 0,15 zł za każdą następną  rozpoczętą minutę – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.
Bydgoska Karta Rodzinna 3+ ( opiekun plus maksymalnie troje dzieci) – minus 60% biletu normalnego , a także  minus 60% wypożyczenie łyżew i minus 60 % ostrzenie łyżew,
Bydgoska Karta Rodzinna 4+ ( opiekun plus maksymalnie czworo dzieci) – minus 60% biletu normalnego  a także  minus 60% wypożyczenie łyżew i minus 60 % ostrzenie łyżew,

Bydgoska Karta Seniora (60+) – minus 50% biletu normalnego – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, rencistom na podstawie ważnej legitymacji – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.

Dziecko w wieku przedszkolnym do 7 lat, zanim rozpocznie naukę szkolną na lodowisku musi przebywać pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, wówczas za bilet nie płaci, natomiast opiekun płaci za bilet normalny, chyba, że przysługują mu zniżki, to wówczas wg zniżki.

Osoba ucząca się jeździć na łyżwach musi obowiązkowo jeździć w kasku. W wypożyczalni znajdują się „niedźwiadki” służące do nauki jady na łyżwach.

 

Wypożyczenie łyżew  (cena podstawowa) - 8 zł

Ostrzenie łyżew (cena podstawowa)  - 10 zł

Zgubienie transpondera  („zegarka”)  -100 zł