INFORMACJE O OBIEKCIE

Regulamin wypożyczalni sprzętu

.


Lodowiska Torbyd prowadzonego przez  Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka”

I. Łyżwy
1. Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego, własnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy itp.) co zostanie odnotowane przez obsługę lodowiska.
2. Na jeden dokument można wypożyczyć jedną parę łyżew
3. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerw technicznych.
4. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
5. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom wypożyczalni.
6. Za wypożyczony sprzęt odpowiada osoba pobierająca go z wypożyczalni.

II. Kaski
1. Kaski wypożycza się osobom nieumiejącym jeździć na łyżwach.
2. Obowiązkowo kaski otrzymują dzieci do lat 7 będące pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
3. Wypożyczenie kasku nastąpi na podstawie posiadanego dokumentu (patrz pkt. I ppkt. 1.)

III. Pingwiny
1. Pingwiny wypożycza się dzieciom w wieku przedszkolnym do lat 7 nie umiejącym jeździć na łyżwach, będącym pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
2. Pingwiny wypożycza się zgodnie z pkt. I ppkt. 1.


Dyrektor HSW Łuczniczka